image
image
image


Disclaimer:                                     Svenska:

Denna webbplats - Information om örter och andra produkter, alternativa behandlingsmetoder, beskrivning av sjukdomar, eventuella förbättringar av sjukdomstillstånd - är endast för allmän hälso information. Denna webbplats är inte användas som ett substitut för medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av något hälsotillstånd eller problem. Användare av denna webbplats bör inte förlita sig på informationen på denna webbplats för sina egna hälsoproblem.
Eventuella frågor om din egen hälsa bör ställas till din egen läkare eller annan vårdgivare.

WellnessGurun.se ger inga garantier eller råd att uppsöka annan vårdgivare än västerländsk utbildade rådgivare - läkare...
WellnessGurun.se har bara sammanställt information och rådgivning som redan finns på 100-talet hemsidor runt om vår underbara värld. Jag, som besökare av denna sida, är införstådd det är mitt eget ansvar och risk att följa de råd som andra personer sagt, men publiceras här på Wellnessgurun.se´s hemsida. WellnessGurun.se ansvarar inte på något sätt för din användning av denna webbplats eller informationen häri. Hälsorelaterad information ändras ofta och därför kan informationen på denna webbplats kan vara inaktuell, ofullständig eller felaktig. Uttalanden om produkter har inte utvärderats av Läkemedelsverket, Socialstyrelse eller annan medicins instans, inkl USA's Food and Drug Administration.

Du, som besökare av denna sida, har härmed rekommenderas att rådgöra med en läkare eller annan professionell vårdgivare innan du tar något beslut eller genomför några åtgärder (eller avstår sådan) med anknytning till någon sjukvård, sjukdom eller annat problem som du kan ha när som helst, nu eller i framtiden. Genom att använda denna webbplats godkänner du att varken WellnessGurun.se eller någon annan part häri är, eller kommer att vara, ansvariga eller på annat sätt ansvariga för beslut som fattas eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits på grund av din användning av information som presenteras på denna webbplats.

- Jag accepterar alla ovanstående villkor och friskrivande av WellnessGurun.se från eventuella framtida konsekvenser från mitt

  
agerande eller icke-agerande när det gäller beslut om mitt eget tillstånd - det vill säga, gå vidare, in på hemsidan.

- Jag accepterar inte ovanstående termer och villkor och vill således inte gå vidare


Engelska
:

This Web site — Information About Herbs, Botanicals, alternative treatment methods, information about diseases and Other Products — is for general health information only. This Web site is not to be used as a substitute for medical advice, diagnosis or treatment of any health condition or problem. Users of this Web site should not rely on information provided on this Web site for their own health problems. Any questions regarding your own health should be addressed to your own physician or other healthcare provider.

WellnessGurun.se makes no warranties nor express or implied representations whatsoever regarding the accuracy, completeness, timeliness, comparative or controversial nature, or usefulness of any information contained or referenced on this Web site. WellnessGurun.se does not assume any risk whatsoever for your use of this website or the information contained herein. Health-related information changes frequently and therefore information contained on this Web site may be outdated, incomplete or incorrect. Statements made about products have not been evaluated by the Food and Drug Administration or the Swedish Läkemedelsverket. Use of this Web site does not create an expressed or implied physician-patient relationship.

WellnessGurun.se does not record specific website user information and does not contact users of this website. You are hereby advised to consult with a physician or other professional health-care provider prior to making any decisions, or undertaking any actions or not undertaking any actions related to any health care problem or issue you might have at any time, now or in the future. In using this website you agree that neither WellnessGurun.se nor any other party is or will be liable or otherwise responsible for any decision made or any action taken or any action not taken due to your use of any information presented at this website.

 

- I accept all of the above terms by clicking here or by any further use of this service.

- I do not accept all of the above terms.

 


 image


image
image
image